WKPP

Wędrowniczy Kurs Pierwszej Pomocy HSR

Ten kurs ma najbardziej rozbudowaną formę ze wszystkich szkoleń prowadzonych przez Instruktorów HSR. Na kursie przekazywana jest  obszerna wiedza z zakresu pierwszej pomocy, wspierana przez ogromną ilość ćwiczeń praktycznych.

Dla kogo:

  • dla osób powyżej 16 roku życia (warunkiem dopuszczenia do kursu jest ukończenie 16 lat w roku w którym odbywa się kurs)
  • wyłącznie dla członków ZHP (obowiązkowo posiadających opłacone składki członkowskie)

Czas trwania:

  • 4 pełne dni (zalecane 2 weekendy)

Organizatorem kursu może być każda jednostka organizacyjna ZHP.

Program Wędrowniczego Kursu Pierwszej Pomocy HSR