Załóż drużynę

Prowadzisz drużynę od jakiegoś czasu i chciałbyś wzbogacić treści zbiórek o tematykę specjalności ratowniczej? A może wraz z grupą znajomych czujecie chęć i potrzebę by założyć drużynę ratowniczą? Ten tekst, być może, pomoże ci zrobić pierwszy krok.

Jak zacząć?

Miej świadomość, że z drużyną specjalnościową jest trochę więcej pracy niż z klubem. Nie da się zacząć pracy od początku jako drużyna ratownicza. Przed tobą i twoją drużyną rok starań, by ten tytuł uzyskać. Wybierzcie spośród siebie drużynowego. Może być to instruktor ZHP lub członek ZHP z otwartą próbą na stopień przewodnika, posiadający wiedzę i umiejętności z danej specjalności. Poza tym należy obsadzić funkcję szefa wyszkolenia, który będzie czuwał nad merytorycznym przygotowaniem drużyny do działania, oraz niejednokrotnie będzie dla was bardzo dużym wsparciem w dziedzinie pierwszej pomocy. Funkcję tą powinna dostać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje (m.in. instruktor HSR, ratownik medyczny, ratownik WOPR, GOPR, czy też lekarz) Jeśli jesteś jedną z tych osób, możesz, pełniąc rolę drużynowego, jednocześnie być szefem wyszkolenia twojej jednostki.

O czym muszę pamiętać, chcąc utworzyć drużynę ratowniczą?

Drużyna ratownicza (czy o jakiejkolwiek innej specjalności) jest przede wszystkim drużyną harcerską! Co to oznacza? Otóż, tworząc plan pracy, nie możecie bazować tylko i wyłącznie na tematyce wybranej specjalności. Zbiórki nie mogą skupiać się tylko i wyłącznie na pierwszej pomocy. Wszak harcerstwo to nie tylko specjalność.

 

Jak tworzyć plan?

Wiesz już zatem czego się wystrzegać. Dzięki dobrze skonstruowanemu programowi rocznej działalności, członkowie drużyny będą mogli pogłębiać swoją wiedzę i doskonalić umiejętności z zakresu wybranej specjalności. Do dyspozycji masz szereg możliwości: sprawności, zadania zespołowe, projekty, znaki służb, zdobywanie odznak specjalnościowych, zdobywanie stopni harcerskich i instruktorskich, zdobywanie uprawnień państwowych i specjalistycznych. Pamiętaj, że wszystko musi odbywać się w zgodzie z metodą harcerską! Ponadto, dobra harcerska drużyna specjalnościowa dba o wymianę doświadczeń z innymi drużynami, uczestnicząc w zlotach, turniejach, harcach i grach. Warto pomyśleć o warsztatach dla ratowników, o zawodach chorągwianych oraz ogólnopolskich, gdzie możecie zmierzyć się z innymi jednostkami w rywalizacji, popracować nad zgraniem ekipy, odświeżyć i poprawić swoją wiedzę. Oprócz tego, drużyna może wziąć udział w manewrach oraz biwakach jednostek ratowniczych, które będą organizowane przed Inspektorat Ratowniczy Chorągwi Śląskiej. Jak widzisz, oprócz nauczania pierwszej pomocy, dalej możesz się rozwijać!

 

Mam plan i nie zawaham się go użyć!

Świetnie! Cały rok działań zaplanowany. Co dalej? Prześlij plan do inspektoratu, gdzie zostanie oceniony. Po uzyskaniu pozytywnej oceny, zatwierdzacie go we właściwej komendzie. Decyzję o przyznaniu miana drużyny specjalnościowej ogłasza rozkazem właściwy komendant. Ale to nie koniec waszych starań. Miano drużyny specjalnościowej nadawane jest na okres jednego roku harcerskiego. Oznacza to, że do końca września każdego roku przesyłacie raport z realizacji planu pracy właściwemu inspektoratowi. Ten, po dokonaniu oceny wnioskuje do komendanta o przyznanie drużynie miana specjalnościowej. Jeśli drużyna nie uzyska pozytywnej oceny, traci prawo używania wyróżniającego miana w roku następnym. Decyzja ta również jest ogłaszana przez komendanta w rozkazie.

 

Zastęp ratowniczy? Czemu nie?!

Być może w drużynie macie tylko kilka osób zafascynowanych pierwszą pomocą. Dlaczego tego nie wykorzystać? Tak jak można starać się o miano drużyny ratowniczej, tak samo można starać się o miano zastępu, bądź też patrolu ratowniczego! Osoby należące do tej grupy wnioskują o nadanie miana patrolu/zastępu ratowniczego do drużynowego jednostki. Grupa taka działa w taki sam sposób jak drużyna ratownicza – musi posiadać swój plan przedstawiony w inspektoracie oraz komendzie, również otrzymuje to miano na rok,  a po roku musi złożyć raport z działalności patrolu czy też zastępu do IR  ; )

 

W razie jakichkolwiek pytań, tych o pomoc również, śmiało możecie pisać na adres mailowy: robakowska.madzia@gmail.com lub  krystian.wloch@zhp.net.pl