SKPP

Starszoharcerski Kurs Pierwszej Pomocy HSR

Na kursie starszoharcerskim uczymy uczestników udzielania pierwszej pomocy w takim zakresie, w jakim jest to odpowiednie dla tej właśnie grupy wiekowej. Uczestnicy nauczą się resuscytacji, opatrywania ran, postępowania przy urazach i nagłych zachorowaniach. Wszystko to w formie przystępnej dla nastolatków. Uczestnicy będą też mieli okazję przećwiczyć udzielanie pierwszej pomocy.

Dla kogo:

  • dla osób w wieku 13 – 16 lat (warunkiem dopuszczenia do kursu jest ukończenie 13 lat w roku, w którym odbywa się kurs).

Czas trwania:

  • 8 h i 45 min plus przerwy

Organizatorem kursu może być każda jednostka organizacyjna ZHP (jeśli kurs jest przeznaczony dla osób zrzeszonych) lub osoba / instytucja (jeśli uczestnikami są osoby spoza ZHP).

Program Starszoharcerskiego Kursu Pierwszej Pomocy HSR